Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nils Løyning 1909-
 
  Biografi/historikk: Brevkort 1972. Krossdalen, ant. fotografert 1968. No.619/68.

Virkested:
0000-0000: Odda
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotosamlinga ved Odda bibliotek
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post