Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jon Løyland 1887-?
 
  Biografi/historikk: Født 22.11.1887. Skriver selv i 1945: "Har drive litt fotoarbeid og fått laga prospektkort i over 20 år. Har vore lærar. No bonde og husflidsarbeidar". Arbeidet som han utfører er "Fotografering, kopiering, forstørring etter film".

Virkested:
1941-0000: Aust-Agder
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Jon O. Løylands samlinger
     Leonhard Jansens fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post