Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Maximilian Alexander Behrends 1839-1903
 
  Biografi/historikk: Født i Berlin 16.09.1839, d. i Stenkjær 01.06.1903. Sønn av hoff-fotograf Johan Ferdinand B. (1804-66) og Marie Phister (1810-42). G.1870 m. Margrethe Mathea Wold (1852-). Kom til Norge som assistent hos Marie Bull i Bergen. Etter en avisfeide med henne begynte han i 1867 eget atelier sammen med Johan Dahl. Hadde deretter atelier alene på Muralmindingen og i 1884 i Kortpilsmuget. I 1888 var adressen Torvalmending 10, og før 1891 forsvant han fra Bergen. Bakpå noen av sine første bilder averterer han med "Max Behrends. Portraitmaler. Bergen. Største Udvalg af Norske Nationalbilleder". 29.10.1890 averterte han som nyetablert fotograf i Trondhjem, adresse Nordre Gade 5. I slutten av 1890-årene slo han seg ned i Steinkjer, hvor han hadde atelier på Søndre Side. I 1876 fotograferte han i Hammerfest og sannsynligvis samme året i Tromsø. De tre av hans ni barn som nådde voksen alder gikk i lære hos faren og ble fotografer, og sønnen Gustav M. overtok forretningen i Stenkjer, som han drev inntil den ble ødelagt av tyskernes bombing i 1940.

Virkested:
1876: Tromsø
1876: Hammerfest
1890-0000: Trondhjem
1860 ca-1890 ca: Bergen, Kortpilsmuge, Torvalm. 10
1900 ca-1903: Steinkjer
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989

Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Nord-Troms museums fotosamling
     Velfjord historielags fotosamling
     Vevelstad historielags fotosamling
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Egge Museums fotosamling
     Eldre del av arkivet etter fotograffirmaene Behrends og Knoph (Usikker fotograf!)
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post