Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gustav M. Behrends 1884-1945
 
  Biografi/historikk: Sønn av fotograf Max B. og Margrethe Mathea Wold, g. m. Bergljot Karen B. (17.6 1898-). Han overtok i 1903 det atelieret i Stenkjer som faren hadde startet i 1890-årene, men dette ble totalskadet av tyskernes bombing i 1940. I 1941 flyttet han til Gjøvik, hvor han overtok Marie Haug Syversens atelier. Ved hans død i 1945 overtok enken forretningen og solgte den i 1946 til Johan Holvik. D. 07.06.1945.

Virkested:
1941-1945: Gjøvik
1903-1940: Steinkjer
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 4, s. 59 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Syversen, Behrends og Holvik
     Eldre del av arkivet etter fotograffirmaene Behrends og Knoph (Usikker fotograf!)
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Egge Museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post