Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Alf Adriansen ?
 
  Biografi/historikk: Var med i det første styret (kasserer og formann) i Bergen Kameraklubb, stiftet 17.11.1931. Representert på klubbens 60-års jubileumsutstilling i Bryggens Museum okt. 1991.

Virkested:
1931-0000: Bergen
  Kilder: Kilder: Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Gula Tidend 19.10.1991
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Alf Adriansen, fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post