Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Albert Løkke 1863-1933
 
  Biografi/historikk: Født 26.08.1863 i Christiania, død 26.12.1933. Gift med fotograf Jenny L. (d.14.1.1919). Læretid hos Johan Lund i Christiania i 1880-årene. Hadde mange forskjellige adresser i Christiania, bl.a. Karl Johansgd. 2, Torvet 5 og Sofienberggd. 14, kalte seg også "Olaf Foss's Eftf.". Muligens overtok han "Atelier Elvira", for Foss fortsatte som fotograf lenge etter at Løkke begynte. Han hadde Christiania Fotografforenings hedersmedalje. Da han deltok på Bergensutstillingen i 1898 oppga han selv at han var "Etablert 1893". Han var med og stiftet Fagfotografernes Forening 6.12. 1894.

Virkested:
1895-1933: Oslo
1891: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 12(1923) : 7. s. 80
Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 8, s.108 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 23(1934) : 1, s. 4 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Atelier Elvira
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post