Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
A. B. Løbstad 1873-?
 
  Biografi/historikk: Født 04.09.1873. Drev muligens forretning i Kongensgt. i Narvik, senere overtatt av Kaia Larsen.

Virkested:
1898-1930 ca: Narvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Fremover 30.10.1993
Harnang, Harald: Fotografer i Narvik opp gjennom tidene (upublisert manuskript i Preus museum, 2010)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Skånland museums fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
     Narvik biblioteks fotosamling
     Amatørfotografisamling ved Fagenhet for samisk etnografi
     Ivar Simonsens fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
     Evenes kommunes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post