Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Helge Waldemarsen Lyslo 1868-1952
 
  Biografi/historikk: Født i Indviken 02.02.1868, død i Sandane 18.03.1952. Sønn av gårdbruker Waldemar Antonsen og Brita Helgesdatter. Gift l) i 1893 med Kathrine Antonsdtr. Egge (d. 1908), 1 sønn, 3 døtre. 2) med Rakel Andersdtr. Bolseth, 4 sønner, 1 datter. Læretid i Bergen 1887-88, praksis i Indviken et par år, egen forretning i Sandane fra 1891. I 1938 ble forretningen overtatt av sønnen Alfred, som igjen ble etterfulgt av sønnen Helge. Han driver det idag med firmanavnet "Lyslo Foto". H. W. Lyslo var spelemann, spilte også orgel, og stiftet Sandane Hornmusikk i 1893. Hadde mange offentlige tillitsverv.

Virkested:
1891-1938: Sandane
1888-1891: Indviken
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Ragnar H. Albertsen, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Fotoavdelinga
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Lyslo Foto
  Arkiv/samling:
Arkivet etter fotografane Lyslo
     Sunnfjord Museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post