Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Wilhelm Kristen Severin Hammer Lund 1877-1931
 
  Biografi/historikk: Født i Stavanger 22.11.1877, død i Hjerkinn 31.03.1931. Sønn av Adolf Lauritz L., Gjerpen og Julie Høier, Skien, gift med Aagot Thielsen (29.4.1881-) i 1918. Utdannet lektor, men hans store interesse var kulturhistorie, og i sin lektortid i Kristiansund 1905-12 var han med og arbeidet for Nordmøre Museum. I Trondhjem var han konservator ved Trøndelag Folkemuseum (tidligere Folkemuseet for Trondhjem og Trøndelag) fra 1913 til sin død i 1931, og i løpet av denne tiden tok han nærmere 2.000 bilder for museet. Foruten gjenstander finnes bilder av gårdsanlegg, interiører, personer i aktivitet m. m.

Virkested:
1913-1931: Trondheim
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Thorsen, Liv Emma: Wilhelm Lund. Fotografier og registreringer. En presentasjon, Årbok for Trøndelag Folkemuseum, 1983
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Trøndelag folkemuseums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post