Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ole Wilhelm Lund 1848-1915
 
  Biografi/historikk: Født i Horten 05.08.1848, død i Christiania 20.03.1915. Sønn av rittmester Bernt L. (1812-85) og Hedevig Thorine Christine Erichsen (1824-88), gift med Louise Hegermann (25.5.1856-7.6.1914), datter av godseier Diderich H. og Bernhardine Hagemann. Officer og ingeniør, fotograferte meget. NTM har hans album med bilder fra bygging av elektrisitetsverk ved Hafslund 1896, foruten bilder fra flere steder i Nordland og Finnmark, kaianlegg i USA og Spania 1900, samt reiser i Russland og Mexico ca. 1900.

Virkested:
1890 -1915: Fl. st.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotosamling (Norsk Teknisk Museum)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post