Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Emil Lund 1855-1933
 
  Biografi/historikk: Født i Trondhjem 22.06.1855, død i Oslo. Sønn av anleggs- og handelsgartner Johan Peter L. og Amalie Karoline Falch, gift med Lovise Ommundsen, datter av Larsinius 0. og Inger Fischer, 5 barn. Begynte i lære hos Charles Foss 7.10.1868 og lærte å retusjere. Var så krambodsvenn i Sandshavn på Sunnmøre 1 år, deretter igjen i lære hos Ludvig Schmedling i Christiansund 2 1/2 år, hvor han også lærte bokbinding. Så var han 1 år hos Christiansen i Bergen, bestyrte deretter dennes filial i Christiansund. Var så retusjør hos Olaf Olsen i Trondhjem 1 1/2 år, og var i løpet av denne tiden også en sommer hos Dressler i Aarhus. Kom til Christiania til Klem i 1879, begynte kort etter en "Retouche-Skole", etterfulgte en bror som retusjør hos Rude og begynte så eget atelier i 1880. I 1884 var han sammen med Thorén i Skippergaden. Adressene skiftet svært ofte. De siste årene var han i kompaniskap med Karl A. Skog, firmaet "Lund & Skog", og i 1932 overtok Skog firmaet alene. I Christiansund-tiden må Lund også ha drevet som gartner, for i en annonse 25.11.1876 anbefaler han sine Blomstersvibler. Var godtemplar og teosof.

Virkested:
1870-1880: Bergen
1870-1880: Trondheim, 1601
1879-1932: Oslo
1880 ca: Oslo; Akersgd. 57 og Kongensgd. 7
1884 ca: Oslo; Skippergaden
1885 ca-1888 ca: Oslo; Karl 12s Gd. 6
1891 ca: Oslo; Brogd. 8
1900 ca: Oslo; Russeløkveien 32
1902 ca: Oslo; Akersgd. 55 (57?)
1903 ca: Oslo; Apothekergd. 1
1904 ca: Oslo; Storgd. 1
1925 ca-1928: Oslo;Ø. Slotsgd. 14
1929 ca-1932: Oslo; Nordahl Brunsgt. 14
1870-1880: Kristiansund, 1503
1898: Oslo; Rosenkr.gd. 2
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 17(1928) : 8, s.91
Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 3, s. 36 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Lund & Skog
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post