Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Sophus Lumholtz 1851-1922
 
  Biografi/historikk: Født i Fåberg, Gudbrandsdalen 23.04.1851, død i USA 05.05.1922. Sønn av Paul Nicolai L. og Inger Elise Grundseth. Ugift. Oppdagelsesreisende, zoolog, botaniker og etnograf, som fotograferte på alle sine reiser. Deler av hans negativsamling finnes på tidligere Etnografisk Museum, nå Kulturhistorisk museum, i Oslo. Preus museum har teknisk utstyr etter ham.
Omtrent 1/3 av Lumholtz kjente fotografier (ca 1500 negativer og positiver) finnes ved Kulturhistorisk museum i Oslo, resten (ca 3000 negativer og positiver) finnes ved the Archives and Special Collections, American Museum of Natural History, New York. Denne institusjonen finansierte en hel del av Lumholtz reiser i Mexico på 1890-tallet.

Virkested:
1880-1884: Australia (innsamling av vekster og dyr til UiOs museer på Tøyen, Oslo. Ingen kjente fotografier).
1890-1898 og 1905: Mexico (i hovedsak studier av Tarahumare og Huicholindianerne).
1909-1910: Sonoraørkenen i nordlige Mexico og Arizona.
1913 og 1914-1917: Borneo.
1914: India.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Eek, Ann Christine: ""Lumholtz som fotograf"" i Arne Martin Klausen og Arve Sørum: Under tropenes himmel, Oslo 1993."
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 80(1994) : 1, s. 36-37
Erlandsen, Roger; Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Deler av fotoarkivet etter Carl Lumholtz
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post