Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jens Beck 1883-1979
 
  Biografi/historikk: Født 17.06.1883, d. 26.11.1979. Var agronom og bodde på Skogan, Lillebjerka i Korgen. Som ung var han predikant, senere gårdbruker og ordfører i Korgen en periode. Flere motiver fra Korgenområdet. En del plater oppbevares fortsatt.

Virkested:
Korgen
  Kilder: Kilder:
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post