Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kristian Lommerud ?
 
  Biografi/historikk: Kristian Lommerud åpnet fotografisk atelier i Grimstad i slutten av 1960-årene. Han hadde tidligere i en årrekke arbeidet hos Hakon Johannessen i Stavanger, men hadde ikke svennebrev. 1.9.1972 overdro han forretningen til Tore Knutsen.
I følge skjema Fra Aust-Agder arkivet heter han Kristoffer til fornavn.

Virkested:
1968 ca-1972: Grimstad
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Skjema Aust-Agder Arkivet
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Kristoffer Lommerud
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post