Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Torstein Lofthus 1886-1970
 
  Biografi/historikk: Født i Øistesø, Kvam, død 20.11.1970. Sønn av lensmann Lars Johannesen L. (1852-1926) og Elseberg Nilsdatter Skaar (1859-97), gift 1914 med Inger Kallestad, 3 barn. Etter læretid i Bergen startet han fotografforretning i Øistesø i 1905, var lenge bygdens eneste fotograf, og reiste meget rundt i hele Hardanger. Foruten å være en sterkt benyttet portrettfotograf var han også interessert i å fotografere gamle gårdstun, husmannsplasser og stølshus, og her gjorde han en meget nyttig innsats. Et utvalg av hans glassplater finnes på Historisk Museum, Universitetet i Bergen. Sønnen Audun L., har arkiv etter faren. Han var en meget aktet mann med utallige tillitsverv. Firmaet drev han til han var over 75 år, men fortsatte å fotografere like til sin død.

Virkested:
1905-1970:Øistesø/Øystese
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Torstein Lofthus
     Kvinnherad kommune si fotosamling
     K-samlingen
     Ingebrigt Vik museums fotosamling
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post