Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Elen Loftesnes ?
 
  Biografi/historikk: Ett bilde fra Hermansverk i UBBs. Hun brukte gummistempel.

Virkested:
Sogndal
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Arkivet etter Elen Loftesnes
     Fylkeskonservatoren i Hordaland, Institusjonssamling
     Sogndal sogelags biletsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post