Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ingeborg Ljusnes 1897-1982
 
  Biografi/historikk: Født: 14.05.1897, død 27.07.1982. Foreldre Torbjørn Ljusnes (1859-) og Valborg Olsen (1861-). Hun tok handelsgymnasium og Kunst og håndverksskolen og studerte deretter fotografi ved Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie i München 1924-26. Hun drev fotostudio i Oslo i to perioder, før og etter krigen. Hun satt i fangenskap under hele krigen. Som portrettfotograf portretterte hun mange av datidens kulturpersonligheter og også den norske kronprinsfamilien. Firmaet ble solgt i 1952

Virkested:
1927-1940: Oslo; Bygdøy Alle 7
1945-1952: Oslo. Bygdøy Alle 7
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post