Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johannes Petter Lindegaard 1830-1889
 
  Biografi/historikk: Født i Svendborg på Fyen 02.10.1830, død 10.01.1889. Gift med Kaia Marie Hansen (12.07.1847-13.03.1918). Han eiet gården Mellom-Nes i Asker og kjøpte i 1882 også gården Stokke på auksjon. Her hadde han store planer om å opprette et rekonvalescenthjem for syke, sanatorium m m. men oppga imidlertid snart planene, fordi han ikke kunne få Vestbanen til å anlegge stasjon ved Billingstad. I 1888 solgte han gården igjen.

Virkested:
1860 ca-1889: Oslo
1860 ca: Oslo; Kongens Gade 12
1879-0000: Oslo; Toldbodgd. 22
0000-0000: Høland
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Rømskog, historie i bilder
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post