Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Marcelius Johan Lind 1886-1918
 
  Biografi/historikk: Født 1886, død 22.10.1918. Gift med Sigrid Hanssen. Startet eget firma i Narvik 12.5.1913, som enken fortsatte etter hans død, inntil det i 1941 ble overtatt av sønnen Leif. Flere (om ikke alle) M. Linds barn ble fotografer. Ifølge opplysninger fra sjefbibliotekar Oddmund Tønnessen i Narvik, eier Solfrid Lind (enken etter Leif L.) film- og glassplatearkivet etter M. Lind fra 1913-, og har deponert det i Narvik bibliotek.

Virkested:
1913-1918: Narvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Fremover 30.10.1993
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Marcelius, Sigrid, Hjørdis og Leif Lind
     Evenes kommunes fotosamling
     Narvik biblioteks fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
     Ivar Simonsens fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post