Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Leif Lind 1912-1967
 
  Biografi/historikk: Født i Chicago 24.08.1912, død 30.08.1967. Sønn av fotograf Marcelius Johan L. og Sigrid Hanssen, gift 1944 med Solfrid Dinessen, datter av Bina og Samuel D. Utlært hos faren, mesterkurs og fagskole, handels-, sv.- og håndv.br. Overtok i 1941 ledelsen av det firmaet som faren hadde startet i 1913, og som hans mor hadde drevet fra 1918 til etter mannens død. Atelieret var i 1940 blitt totalskadet, og Sigrid Lind kjøpte da Gerolds atelier i Halden.

Virkested:
1941-1967: Narvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Ofotens Tidende 29.12.1984
Harnang, Harald: Fotografer i Narvik opp gjennom tidene (upublisert manuskript i Preus museum, 2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Marcelius, Sigrid, Hjørdis og Leif Lind
     Narvik biblioteks fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post