Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Alf Georg Bauthler 1888-1953
 
  Biografi/historikk: Født i Christiania 18.04.1888. Sønn av fotograf Karl Edvin B. og Elise Olette, g. 1916 m. Helene Marie Karlsen, datter av Karl Julius Pettersen og Inga Hansen. 1 sønn, 1 datter. Utlært 1912 hos faren, overtok firmaet i 1933, først i Christiania, deretter på Ås i Akershus og fortsatte det til farens død i 1934, muligens litt lenger. Sv.br. 1937, håndv.br. 1940. Startet 1.7.1939 egen forretning i Frogn, som han overtok etter Debora Jæger, Harstad. Deltok ivrig i foreningsarbeidet og var sterkt medvirkende til å få fotografien inn under håndverksloven.

Virkested:
1924-1934: Ås
1938-1953: Frogn
1912-1924: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Østlandets Blad 12.09.1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Tore Lundes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post