Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Lind 1859-1929
 
  Biografi/historikk: Født 21.4.1859, død 18. februar 1929. Gift med Kristine Johansen. En dyktig fotograf med mange tillitsverv og æresmedlemskap blant fotografene. Formann i Nordlands kreds siden foreningens stiftelse i 1913. Fratrådte etter eget ønske formannsvervet i 1926. Eget atelier i Kabelvåg fra 1894, senere filial på Melbu. Fra 1930 ledet sønnen Wilhelm L. firmaet. Filialen i Melbu ble i 1924 overtatt av (sønnen) Gustav L.

Virkested:
1917-1930 ca: Melbu
1894 ca-0000: Kabelvåg
  Kilder: Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 15(1926) : 2, s.17
Norsk fotografisk tidsskrift 18(1929) : 2, s.24 (nekrolog)
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Smaaskjær, Svein: Lofotbilder I, Vågan 1867 - 1910
Lofotposten 23.06.00
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sør-Senja museums fotosamling
     Evenes kommunes fotosamling
     Vesterålsmuseets bildesamling
     Narvik biblioteks fotosamling
     Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv
     Ivar Simonsens fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
     Vevelstad historielags fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post