Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Victor Lind 1869-1950
 
  Biografi/historikk: Født i Södertälje i Sverige 12.12.1869, død i Horten1950. Gift med Jenny Marie Helene Waadeland, (1877-1967), datter av Johs.W., 1 sønn, 3 døtre. Utdannet hos Axel Lindahl, Dahlløff m. fl. i Stockholm. Kom til Norge og startet firmaet "Lind & Co." i Moss i 1893 sammen med Gust. Lindman, som (sannsynligvis i 1902) overtok firmaet alene. Lind var noen år i Kragerø og flyttet så i 1903 til Horten, hvor han overtok atelieret etter "Berg & Høeg" (startet 1895) på hjørnet av Torvgaten og Storgaten. Der holdt han hus til mot slutten av 1920-årene, flyttet da tvers over gaten til Storgaten 17. Fotograferte i Gudbrandsdalen i 1905, der det er mange som har hans panorama-postkort. Han drev sammen med sin kone til sin død i 1950. Deretter fortsatte enken firmaet til sin død i 1967 med Fredy Frodesen som daglig leder, hvoretter det ble nedlagt. Lind deltok i faglig organisajonsarbeid. Var med i Vestfold fotograflaug fra starten i 1915, og var i mange år sekretær og kasserer. Utnevnt til laugets første æresmedlem i 1945. Linds negativsamling er tapt, men Endre Pedersen har oppbevart og eier mye av utstyret hans.

Virkested:
1900 ca-1903: Kragerø
1903-1950: Horten
1905: Gudbrandsdalen
1893-1900 ca: Moss
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Gudbrandsdølen 24.09.1977
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Østfold Fylkes Billedarkiv, 1995
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Norsk fotografisk tidsskrift 36(1950) : 7, s. 121 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge, Sverige,
 
  Relaterte navn:
Lind & Co
Lind-Foto, Horten
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post