Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Karl Edvin Bauthler 1859-1934
 
  Biografi/historikk: Født i Christiania 15.06.1859, d. 02.10.1934. G. m. Elise Olette B. Læretid hos Joh. Thorsen, Christiania 1878, hadde flere stillinger der til han i 1882 bestyrte et atelier (har selv oppgitt Andersens) i Kristiansand. (Da det ikke har vært mulig å finne en fotograf Andersen i Kristiansand på denne tiden er det en mulighet for at det kan være Lr. Andersons atelier i Kristiansund.). Reiste så til USA., men kom tilbake og var bestyrer for Thorsen Atelier i Christiania. I 1891 etablerte han egen forretning i Lille Strandgade 21 ved Jernbanetorvet, flyttet senere til Schweigaardsgade 51, hvor han overtok "Oslo Fotografiske Atelier" etter enkefru Oline Kolstad (startet før 1893). I 1924 solgte han forretningen og flyttet til Ås i Akershus, hvor han startet forretning. Denne overlot han i 1933 til sønnen Alf Georg, som hadde arbeidet der fra 1912, men han fortsatte den bare en kort tid, da han allerede i 1938 startet eget firma i Frogn. Bauthler var en av stifterne av Fagfotografernes Forening og kasserer der. Han skal ha besøkt Folldal i 1887 og i 1893

Virkested:
1882-?: Kristiansand (Kristiansund, 1503?)
1885-1924: Oslo
1891-1893: Oslo; Lille Strandgade
1894-1924: Oslo; Schweigaardsgd. 51
1924-1933: Ås
1880 ca-?: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østlandets Blad 12.09.1989
Nyeggen, Ola: Fotografenes historie i Alvdal og Nord-Østerdalen, 2000
Norsk fotografisk tidsskrift 18(1929) : 6, s.68 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 23(1934) : 9/10, s. 104 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Oslo Fotografiske Atelier
  Arkiv/samling:
     Tore Lundes fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post