Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Axel Leverin 1859-1905
 
  Biografi/historikk: Født 1859, død 12.04.1905.
Født i Borås i Sverige, død i Fredrikstad. Stiftet sammen med Gihbsson den første fotografiske forening 6.12.1894. Ca. 1898/99 flyttet han til Fredrikstad. Firmaet i Christiania ble overtatt av Hilfling-Rasmussen i 1896, og firmaet i Fredrikstad av G. L. Sollem, som kalte seg "Leverins Efterfølger". Sollem drev firmaet til sin død i 1940, deretter ble det fortsatt av hans enke med Norvald Holen som bestyrer. Fra 1947 ble det A/S, og overtatt av Norvald Holen og Gudrun Hansen, fra 1975 av Holens enke og sønnen Jack, og fra 1978 av sønnen alene.

Virkesteder:
0000-0000: Sarpsborg
1886 ca-1896: Oslo; Carl Johansgade 15
1898 ca-1905: Halden
1899 ca-1905: Fredrikstad
0000-0000: Tønsberg
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Sverige
 
 
  Arkiv/samling:
     Sollem-samlingen
     Fotoarkivet etter Severin Worm-Petersen (Omfang: 133)
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post