Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bassøe 1853-1946
 
  Biografi/historikk: Vegingeniør. Bassøe var tilsett som amtsingeniør i Stavanger amt 1899-1923. Han hadde ansvar for anlegg og vedlikehald av både hovud- og bygdevegane i amtet (Rogaland fylke).

Virkested:
Stavanger
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Fotonettverk Rogaland (nettsted 2008)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Byarkivet i Stavanger, fotosamling
     Fotografier fra Statens Vegvesen / Rogaland vegkontor (Bassøe)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post