Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Larsen-Normann ?
 
  Biografi/historikk: I Norsk Jernbanemuseums fotosamling finnes et postkort med utgiver : "Fot. Larsen-Norman's Kortforlag No. 482". Det er tatt på Jømna på Solørbanen trolig i 1910.

Virkesteder:
0000-0000: Hamar
  Kilder: Kilder:
Øyeblikk som var Gamle fotografier fra Toten, Bind I
Thor Bjerke, Norsk Jernbanemuseum
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post