Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Theodor Larsen 1833-1889
 
  Biografi/historikk: Født 26.08.1833 - død 1889.
Født i Fredriksvern, død i Horten. Gift med Emilie Thorine Johansen. Utdannet som barber og praktiserte som sådan en stund. Lærte fotografikunsten av en polakk og startet eget firma i Tønsberg i 1856. Her bygget han sitt første atelier i Kammegaden No. 212 og daguerreotyperte. Hans eldste bilder har signaturen "Th. Larsens photographiske Institut, Tønsberg". Bygde i 1879 en egen gård på hjørnet av Store og Lille Kammegate. 1887-89 hadde han filial i Horten, også filialer i Sandefjord og Drammen. Etter hans død i 1889 ble firmaet drevet av enken (til 1904) og datteren Emma med sønnen Ansgar Th. L. som kompanjong fra 1899. Han overtok det alene i 1906. Ved hans død i 1932 overtok hans sønn Asgeir Th. D. L. firmaet sammen med moren Jenny. Han drev det inntil det opphørte i 1965. Filialen i Drammen ble overtatt av sønnen Arthur David Hjelm L. i 1915, etter at den en tid hadde vært bestyrt av Lorentz Larsen og drevet av ham til ca. 1930. Th. L. fikk sølvmedaljer i Drammen 1901, Christiania 1905 og Budapest 1910. Arkivet helt fra 1864 etter Theodor, Ansgar Th. og Asgeir L., ca. 250.000 nr. er deponert i Vestfold Fylkesmuseum i Tønsberg. Slottsfjellsmuseet (tidligere Vestfold Fylkesmuseum) har overført deler av arkivet til KOMMA, Kompetansesenter for museum og arkiv (tidligere MuVe), Sandefjord.

Virkesteder:
1856-1889: Tønsberg
1887-1889: filial Horten
0000-0000: filial Drammen
0000-0000: filial Sandefjord
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Rune Sørlie/Endre Pedersen: Fotograf-familien Larsen Tønsberg 1856-1965. Vestfold Fylkesmuseum 1989
Tønsbergs Blad 11.09.1989 og 22.08.1990
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Upublisert materiale i Preus museum
Sørlie, Rune: Fotograf-familien Th. Larsen, Tønsberg 1856-1965, 2005
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter tre generasjoner Larsen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post