Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Charlotte Barth 1862-1940
 
  Biografi/historikk: Født 01.01.1862, d. 02.03.1940. Datter av jeger og forstmester Jacob Böckmann B. (1822-92) og Adelaide Magdalene Lange, søster av Inger og Adelaide (Ulla) B., g 28.5.1889 m. cand. pharm. apoteker Johan Ernst Berg Prytz, (1857-). Utdannet sammen med søsteren Inger hos Josephine Grundseth, overtok sammen med henne Grundseths Atelier (sannsynligvis mellom 1870 og 1880). Portrett signert "Josephine Grundseths Efterfølgere" datert 1883 i Gamle Bergen Museum. Etter at de hadde drevet atelieret sammen noen år, drog Inger B. til Hamar hvor hun opprettet sin egen forretning, samtidig som hun også fra 1889 bestyrte atelieret på Lillehammer da Charlotte giftet seg og flyttet til Christiania. Charlotte flyttet tilbake til Lillehammer i 1920-årene etter å ha bodd i Orkdal og Horten. Atelieret ble drevet i hennes navn med Karen Grythe som bestyrer like til det i 1935 ble solgt til Einar Valdø, som drev det til 1963.

Virkested:
1870 ca-1889: Lillehammer
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Dagningen 09.11.1988

Hosar, Kristian: "Kvinne-fotografen", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Josephine Grundseths Efterfølgere
  Arkiv/samling:
     Kristian Hosars fotosamling
     Fotografier etter C. Barth og E. Valdø
     Sør-Senja museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post