Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Lauritz Bekker Larsen 1877-1964
 
  Biografi/historikk: Født 20.11.1877 - død 1964.
Født i Bergen. Sønn av hattemaker Mathias L. (9.10.1843-1922) og Louise Ulriche Bekker (12.3.1846-1910). Ugift. Kontorsjef i H. C. Krohns vinfirma i Bergen. Ivrig amatørfotograf, begynte svært tidlig å fotografere. Han reiste meget rundt i Norge, særlig på Vestlandet, og førte dagbøker over sine reiser. Disse har vært til stor hjelp når bildene hans fra forskjellige steder skulle sted- og tidfestes. Hans etterlatte album og dagbøker er i privat eie, men hans store negativsamling tilhører UBBs, som fikk den i 1967 sammen med Gustav Brosings samling, og den inneholder meget verdifullt materiale.

Virkesteder:
1890 ca-1940 ca: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Reiakvam, Oddlaug: Familielivet - fotografisk sett, Bildet lever 6, 1992
Reiakvam, Oddlaug: Fotografi: kulturhistorisk lagervare eller etnologisk kjelde? H.oppg. Bergen: Universitetet, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Lauritz Bekker Larsen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post