Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kaia Larsen 1888-1963
 
  Biografi/historikk: F¿dt 20.07.1888, d¿d i1963. Hun hadde atelier p¿ Evenskjer i Troms fra ca. 1910/12. Utvandret s¿ til USA, men kom tilbake og og etablerte seg igjen som fotograf.. Medlem av Fotografernes forening 1916, fikk h¿ndverkerstipendium i 1921. Senere flyttet hun til Narvik hvor hun hadde forretning i Kongensgt., muligens overtatt etter L¿bstad.

Virkesteder:
1910 ca.: Evenskjer; Sandtorv
1950 ca.: Narvik, Kongensgt.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotografers tidsskrift 5(1916) : 1
Harnang, Harald: Fotografer i Narvik opp gjennom tidene (upublisert manuskript i Preus museum, 2010)
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Skånland museums fotosamling
     Evenes kommunes fotosamling
     Ivar Simonsens fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
     Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv
     Amatørfotografisamling ved Fagenhet for samisk etnografi
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post