Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Adelaide Barth 1865-?
 
  Biografi/historikk: Datter av jeger og forstmester Jacob Böckmann B. (1822-92) og Adelaide Magdalene Lange, søster av Charlotte og Inger B. Bestyrte i begynnelsen av 1890-årene en kort tid søsteren Ingers atelier på Hamar. Se også Bart, Charlotte.

Virkested:
1892-?: Hamar
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post