Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Iver Olsen 1827-1884
 
  Biografi/historikk: Gift med Marta Elisabet Vesterhus. Var opprinnelig farver, men lærte fotografering av en dansk fotograf som bodde hos ham og fotograferte inne på gårdsplassen. Overtok så hans utstyr og bygget atelier i 1868, drog også til Trondhjem og lærte å behandle våtplater hos fotograf Erik Olsen. Etter hans død i 1884 ble forretningen overtatt av sønnen Ole Iversen Buck (Buch), som igjen overlot den til datteren Bodil Wivelstad i 1949. Hun drev den til 1970, da hun overlot den til fotograf Anders Galåen.I 1986 ble samlingen kjøpt av Røros kommune.

Virkested:
1868-1884: Røros; Bergmannsgata 10
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Østlendingen 10.02.1968.
Arbeidets Rett 11.02.1985 og 10.01.1986.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter fotograf Iver Olsen (og etterfølgere)
     Trøndelag folkemuseums fotosamling
     Rørosmuseets fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post