Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Barstad 1867-1938
 
  Biografi/historikk: Hun ble født i Ørsta og døde samme sted. Etter å ha gått på Statens håndverk og industriskole i Kristiania, gikk hun i fotograflære hos Margrethe Svendsen i Ålesund. Overtok i 1902 det fotograffirmaet som var startet ca.1870 av P. O. Sørheim og i 1889 overtatt av Paul Mork. Hun drev det til 1920, da det ble overtatt av Morks svigersønn Karl Kornberg, som i 1978 fremdeles driver det sammen med sønnen Lasse. Fotograf Olav Lystad, Ørsta, har tatt vare på noen ganske få av Bertha Barstads tidlige negativer.

Virkested:
1902-1920: Volda
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografier etter Birthe Sofie Barstad
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post