Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Erik Olsen 1835-1920
 
  Biografi/historikk: Født 02.05.1835 i Meråker, død 16.10.1920 i Trondheim. Arbeidet først på bergskriverkontoret i hjembygden, var så proviantskriver på Røros i 1863. Hadde deretter forskjellige kontoristjobber til han 1.6.1869 overtok Charles Foss atelier på Brattøra i Trondhjem (Meisterlins Gaard) etter å ha gått i lære hos ham. I 1882 (muligens allerede i 1879) kjøpte han Søndre Gade 6 og flyttet atelieret dit i 1883. Fra 1902 var han i Olaf Trygvesøns Gade 21, og fra 1910 i Schultzgd. 7. Han var Domkirkens faste fotograf fra 1870 til ca. 1916/17. Fotoforetningen hans ble drevet fram til 1917. Endel av platene til Olsen ble i 1895 av F. Scarlett laget til lysbilder til bruk for turistreklame, noen av dem ble farvelagt av den engelske kunstmaler Acres i London. Blant disse var noen fra Værdalsulykken i 1893. De gikk dessverre tapt på Norwegische Reisebureau i Berlin i 1944. Noen av hans plater ble (antakelig sammen med platene etter Charles Foss), overlatt til Trondhjems Historiske Forening. Platene og protokollene eies nu av Videnskabsselskabet, Museet. På Bergensutstillingen i 1898 stilte han ut "Fotografier, fra Visitkortformat til Legemsstørrelse". Han var formann i Nordenfjeldske Fotografers Forening ca. 1905/06, og ble æresmedlem der i 1913. Ivrig skiløper til langt opp i alderdommen.

Virkesteder:
1883-1902: Trondheim; Søndre Gade 6
1902-1910: Trondheim; Olaf Trygvesøns Gade 21
1910-1917: Trondheim; Schultzgd. 7
1869-1883: Trondheim; Brattøra
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Dahle, Røthe & Julien: Eksotiske Trøndelag, 1988.
Kringstrø, Helge/Krogstad Bjørn R.: Fotosafari tilbake til det gamle Meraker, Årbok for Historielaga i Stjørdalsbygdene, 1987.
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990.
Meråker-Posten 27.05.99.
Norsk fotografisk tidsskrift 9(1920) : 4. s. 46. 9(1920) : 8. s. 94.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Erik Olsen
     Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Trondheim
     Fotoarkivet ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider
     Nordafjeldske Skolemuseums fotosamling (kopisamling)
     Meråker kommunes fotosamling
     Trøndelag folkemuseums fotosamling
     Gamle Bergen billedsamling
     Meråker historielags fotosamling
     Rørosmuseets fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post