Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
A.L. Olsen ?-1901
 
  Biografi/historikk: Fotograferte gruppebilde fra Drammenselvens Papirfabrik i 1892. Muligens identisk med Adolf 0.

Virkested:
1892 ca-1901: Oslo
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post