Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Marie Høeg 1866-1949
 
  Biografi/historikk: Født i Langesund. Fotograferte i Ekenæs, Hangø i Finland i 1894, og var sannsynligvis utlært der. Kom via Russland til Horten i 1895 sammen med Bolette Berg og startet her fotograffirmaet "Berg & Høeg". De etablerte seg i vognmann Baggeruds gård, Torvgaten 9, der både Hanna Olsen og Louise Berg hadde drevet fotografiforretning tidligere. I 1899 flyttet de til en ny gård på hjørnet av Torvgaten og Storgaten, der et moderne atelier ble innredet i 3.etg.. Dette solgte de til Carl Lind i oktober 1903 og flyttet til Christiania, hvor de vesentlig drev brevkortproduksjon. Marie Høeg var etter et syvårig opphold i Finland blitt glødende kvinnesakskvinne, og som sådan satte hun dype spor etter seg i Horten. Hun startet Norges første diskusjonsforening der i 1896 og en stemmerettsforening, som resulterte i at de første kvinner i 1901 ble valgt inn i kommunestyret. I 1899 gikk hun i spissen for at Norske Kvinders Sanitetsforening skulle ta kampen opp mot tuberkulosen, og var selv med og stiftet Hortens Tuberkuloseforening i 1903. Hun var den selvskrevne formann i alt hva hun foretok seg, og det ble slått fast at stedet tapte en kraft av usedvanlige dimensjoner da hun flyttet fra byen.

Virkesteder:
1899-1903: Horten
1903: Oslo
1895-1899: Horten; Torvgt. 9
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
Astra Nova (Helsingfors) 1998: 1, s. 18-20
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Berg & Høeg
  Arkiv/samling:
Fotoarkiv etter Bolette Berg (1872-1944) og Marie Høeg (1866-1949)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post