Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hj. Barman ?
 
  Biografi/historikk:
Virkested:
Kristiansund
  Kilder: Kilder:
Byen vår Kristiansund i bilder 1865-1940, Bind I
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     I. Halses fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post