Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
A. Hviid ?
 
  Biografi/historikk: Omreisende dansk daguerreotypist, fotograferte i Trondhjem 1854, i Sverige i 1856, i Finland, bl.a. i Vasa 1857. Fortsatte med daguerreotypering i Danmark til etter 1860.

Virkested:
1854: Trondheim
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post