Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Odd Barkald ?
 
  Biografi/historikk: Artium ved Oslo katedralskole, deretter Luftforsvarets fotoskole. Svennebrev 1952, 2 år som reprofotograf og 3 år som fotograf ved Veterinærhøyskolen. Han startet for seg selv i Lillestrøm 29.11.1957. Innehaver av Barkald Fotosenter A/S, Lillestrøm og Strømmen Foto, Strømmen. Medlem av Oslo fotograflaug 1973. Barkald ble valgt til ny formann i Norges fotohandlerforbund i 1977.

Virkested:
1973-?: Lillestrøm; Nittedalsgt. 2 B
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 12(1975) : 12, s. 351
Norsk fagfoto 14(1977) : 10, s. 322-325
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post