Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Alf Bardal 1903-1972
 
  Biografi/historikk: Født i Kristiansund 13.06.1903, d. i Steinkjer. Sønn av Martin B. og Johanne Eriksen. g. 1932 m. Borghild Sevaldsen, datter av Kasper S. og Marta Aspen. Utlært i Kristiansund, hadde eget firma der fra 1922. Var ansatt hos Schrøder i Trondheim 1940-45 (skal deretter ha hatt eget firma i Steinkjer fra 1945). Imidlertid overtok han i 1951 etter H. Henriksen det firmaet i Steinkjer som var startet av Marianne Balchen i 1864, overtatt av Lars Bach i 1885 og av Henriksen i 1914. Drev så dette til sin død i 1972, hvoretter det ble overtatt av Bjarne Wiseth, som idag driver det med firmanavnet "Wiseth Foto". Firmaet i Kristiansund ble i september 1939 overtatt av Claus Monge.
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal angir virkested Kristiansund1925-1937

Virkested:
1940-1945: Trondheim
1945 ca-1972: Steinkjer
1922-1939: Kristiansund , 1503
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Arkivet etter fotografene Wiseth, Larsson og Andersson (usikker)
     Stortingets billedarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post