Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hermann Bardach 1831-1906
 
  Biografi/historikk: Het egentlig Harsch Schasura. Var omreisende fotograf, fotograferte i Finland i 1862 og 1863, har etterpå vært reisende fotograf i Finnmark.
Bardach var født i Russland, nåværende (2009) Ukraina. Død i Stockholm i 1906. Han ble svensk statsborger i 1875. I 1864 åpnet han atelier i Örebro. Bardach var omreisende fotograf i Sverige og oppholt seg vanligvis i en toårsperiode på hvert sted. Ifølge familie var hans pass utstedt i navnet Hirsch Shapira. Portretter tatt av Bardach finnes ved Kungliga biblioteket i Stockholm.

Virkested:
1865 ca: Finnmark
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet: Sverige
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post