Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christian Emil Larsen 1882-d.
 
  Biografi/historikk: Født 20.12.1882
Født i Sandar. Sønn av Hans Larsen og Hella Andersen, gift 16.6.1914 med Emma Marie Mathisen, datter av Hanna og Aron M. Begynte i lære hos Joh. Henriksen i Tønsberg, var der i 4 år, så en tid hos Dahl i Sandefjord. Etter 7 år i USA overtok han 1.8.1913 J. A. Karlssons forretning i Sarpsborg, etablert 1875. I 1954 ble den overtatt av Olav Fridtjof Solberg .

Virkesteder:
1913-1954: Sarpsborg; St. Marie gate 99 b
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     A/S Borregaards eldre fotografier
     Østfoldutstillingen 1930
     Sarpsborg kommunes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post