Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Asgeir Theodor Ditlef Larsen 1903-1989
 
  Biografi/historikk: Født 12.11.1903, død 18.12.1989
Født i Tønsberg. Sønn av fotograf Ansgar Theodor L. og Jenny Andersen Bjørndahl, gift 18.7.1931 med Alfhild Henriksen, datter av fotograf Joh. M. Henriksen og Lena Andersen, 1 sønn. Gikk i lære hos faren, deretter tok han eksamen ved Graphische Lehr- und Versuchanstalt i Wien, etterpå praktiserte han ett år i Tyskland og et halvt år i London, sv.br. 1932, håndv.br. 1933. Overtok ved farens død 1932 sammen med moren det firmaet som var startet av Th. Larsen i 1856, bestyrt av Emilie og Emma L. fra 1889 og overtatt av Ansgar Th. L. i 1906, og drev det inntil det opphørte i 1965. Varaformann 1933-35 og 1954-55, formann 1936-44 og 1950-51 i Vestfold Fotograflaug, var med og startet Norges Fotohandlerforbund. Arkivet etter fotograffamilien Larsen forvaltes av Slottsfjellsmuseet (tidligere Vestfold fylkesmuseum) og oppbevares delvis på KOMMA, Kompetansesenter for museum og arkiv (tidligere MuVe), Sandefjord.

Virkesteder:
1932-1965: Tønsberg
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Rune Sørlie/Endre Pedersen: Fotograf-familien Larsen Tønsberg 1856-1965. Vestfold Fylkesmuseum 1989
Tønsbergs Blad 11.09.1989 og 22.08.1990
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Upublisert materiale i Preus museum
Sørlie, Rune: Fotograf-familien Th. Larsen, Tønsberg 1856-1965, 2005
Norsk fotografisk tidsskrift 76 (1990) : 1, s. 4 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter tre generasjoner Larsen
     Vestfold Fylkesmuseums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post