Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ansgar Theodor Larsen 1875-1932
 
  Biografi/historikk: Født 21.01.1875 - død oktober 1932
Født i Tønsberg, død s. st. Sønn av fotograf Theodor L. og Emilie Thorine Johansen, gift med Jenny Andersen Bjørndahl. Begynte som fotograf i 1890, utdannet også i Wien og London, ble kompanjong i 1899 i det firmaet som faren hadde startet i 1856, og som etter hans død i 1889 hadde vært bestyrt av moren og søsteren Emma. I 1906 overtok han firmaet alene. Han startet også rammefabrikk i 1918. Ved hans død i 1932 ble atelieret i Tønsberg overtatt av sønnen Asgeir Theodor Ditlef L., som drev det til det opphørte i 1965. Filialen i Drammen ble i 1915 overtatt av Arthur David Hjelm L. etter at den en tid hadde vært drevet av Lorentz Larsen fra Skien. Han drev filialen til sin død ca. 1930. I Sandefjord kalte O. Klemmetzen seg i 1903 for "Th. Larsens Eftfl.". Ansgar Th. L. fikk sølvmedalje i Budapest i 1900 og i Drammen i 1907. Han var den første formann i Vestfold Kretsforening for selvstendige fotografer, senere Vestfold Fotograflaug, redaktør av Norsk fotografisk tidsskrift 1918-32 og æresmedlem av Norske fotografers landsforening, hvor han også hadde vært formann. Arkivet er i Vestfold Fylkesmuseum, Tønsberg. Slottsfjellsmuseet (tidligere Vestfold fylkesmuseum) har overført deler av arkivet til KOMMA, Kompetansesenter for museum og arkiv, (tidliger MuVe), Sandefjord.

Virkesteder:
1899-1910: Drammen
1907 ca-1910: Sandefjord
1890 ca-1932 ca: Tønsberg
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Rune Sørlie/Endre Pedersen: Fotograf-familien Larsen Tønsberg 1856-1965. Vestfold Fylkesmuseum 1989
Tønsbergs Blad 11.09.1989 og 22.08.1990
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Upublisert materiale i Preus museum
Sørlie, Rune: Fotograffamilien Th. Larsen, Tønsberg 1856-1965, 2005
Norsk fotografisk tidsskrift 14(1925) : nr. 1, s. 6 (50 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 21(1932) : 8, s. 85 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter tre generasjoner Larsen
     Sandefjordmuseenes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post