Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kristian Hosar 1945-0000
 
  Biografi/historikk: Født 4. februar i Sjåk. Etter artium i 1965 gikk han fotograflinjen ved Oslo yrkesskole på Sogn. Gikk senere Norsk journalistskole og arbeidet fra 1969 til 2008 i ulike stillinger i Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer, senere Gudbrandsdølen Dagningen. Han har utgitt en rekke lokalhistoriske bøker i tillegg til å virke både som redaktør og billedredaktør for andre utgivelser. Hosar har samlet et stort antall fotografier fra Lillehammer og Gudbrandsdalen. Samlingen omfatter bl.a. fotografene Jørgen Elstad, Charlotte Barth og Kristian Stakston

Virkested:
1960-0000: Lillehammer; Bekkefaret 7
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989.
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Kristian Hosars fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post