Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
August Abrahamsen 1842-1926
 
  Biografi/historikk: Født i Kristiansand 10.08.1842, d. s. st., 26.07.1926. Sønn av skomakermester Gunder Tobias Abrahamsen og Aasille Hansdatter (begge f. 1817). G. m. Anna Christiense Knudsen (31.3.1837-), datter av Knud K. og Olene Olsdatter. Amatørfotograf. Eksamen fra Holt Seminar, lærer i Kristiansand 1863-1914, dessuten redaktør av "Fædrelandsvennen" 1876-86, redigerte også "Søndenfjeldske Avis". Var en mangfoldig og begavet mann som ble en legendarisk skikkelse både i Kristiansand og traktene rundt omkring, ikke minst p. g. a. sin virksomhet innenfor Kristiansand og Opplands turistforening. Her var han gjennom 27 år, 1888-1915, styremedlem, sekretær og formann. Allerede i 1860-årene begynte han å ferdes i Setesdalen. I 1901 utga han "Haandbog over Sætersdalen, Mandalsdalen og Tofdal". Han var en dyktig fotograf, og begynte sikkert meget tidlig å fotografere på sine reiser. Han hadde gjerne sine to døtre med seg til hjelp med alt det tunge utstyret. Ca. 275 av hans negativer fra Kristiansand og omegn oppbevares idag hos fotograf Arnstein Hasaas i Kristiansand, de ble i 1963 funnet på loftet hos enken etter Abrahamsens sønnesønn, arkitekt Ragnar Dag. Setesdalsmuseet og Vest-Agdermuseet forvalter i dag (2011) ca, 980 plater/kopier etter Abrahamsen.

Virkested:
1900 ca-1913 ca: Kristiansand.
1900 ca-1913 ca: Mandalsdalen.
1900 ca-1913 ca: Setesdal.
1900 ca-1913 ca: Tovdal.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Fædrelandsvennen 11.01.1988
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Del av fotoarkivet etter August Abrahamson
     Fotografier etter August Abrahamson
     Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post