Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Reidar Hornbæk 1879-d.
 
  Biografi/historikk: Født 14.12.1879. I lære hos Maartmanns Efterfølger, Gabrielsen, noen år omkring århundreskiftet. Utdannet lærer, drev fotograffirma som bigeskjeft også etter at han ble pensjonist. Portretter, grupper m. m.
Bilder hos Andreas Nøkleby, Drammen.

Virkesteder:
1945-0000: Hof i Vestfold
1907 ca: Hof i Vestfold
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Nøkleby, Andreas, Drammen, skjema 3.10.1986.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter bygdefotograf Reidar Hornbæk
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post