Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Ferdinand Hoppe 1815-1890
 
  Biografi/historikk: Født 03.01.1815. Død 27.12.1890 i København. Sønn av skræddermester Johan Ferdinand H. (1782-1841) og Charlotte Amalie Schandorph (1794-1845), gift 28.7.1846 med Henriette Martine Kirstine Allerup (1828-1900), datter av snekkersvend og jernstøper M. P. A. Danser fra 1827, kgl. solodanser fra 1838, lærer for balletten 1863-83. Var også omreisende danser og skuespiller, opptrådte stadig i Bergen i 1850- og 1860-årene. Lærte her muligens fotografering av sin landsmann Marcus Selmer, og startet i 1886 sammen med Berent Schrøder firmaet "Schrøder & Hoppe" i Strandgaden 26, "Specialitet. Moment Børnebilleder". Etter Hoppes død i 1890 fortsatte Schrøder firmaet alene en kort tid.

Virkested:
1886 ca-1890: Bergen
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
 
Nasjonalitet: Danmark
 
  Relaterte navn:
Schrøder & Hoppe
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post