Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Henriette Homann 1819-1892
 
  Biografi/historikk: Født i Kragerø, d. s. st. Datter av lege Christian Horrebow H. d. e. (1786-1860) og Boel Cathrine Biørn. Lærte å male hos Johan Gørbitz i Christiania, gikk så over til fotografering, antakelig i 1840-årene. Hun hadde atelier i Carl Johansgade, og det eldste signerte bildet derfra er datert 1851. I 1866 flyttet hun til Kragerø for å stelle huset for broren, dr. Chr. H. d. y., og fotograferingen gikk over til å bli en hobby. Da hun døde arvet niesen, Henriette H. d. y. hennes fotografiske utstyr, bøker og negativer, og hun testamenterte alt dette sammen med sin eiendom Berg til museum for Kragerø i 1943.

Virkesteder:
1855 ca-1885: Kragerø
1866: Oslo
0000-1851: Oslo
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
Kragerø Blad 19.08.1989.
Westhrin, Tore: Tidlige fotografer i Kragerø, Kragerø og Skåtøy historielag, årsskrift 1982. Også trykt i Norsk fotohistorisk årbok, 1983/84.
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet. 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter fotografene Homann
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post